Remittera till oss

Rehabakademin erbjuder multimodal rehabilitering för patienter över 18 år med långvarig smärta eller utmattningssyndrom. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vi har vanligen korta väntetider och brukar kunna erbjuda tid för nybesök inom en vecka.

Att tänka på vid remiss

Patienter som remitteras till oss behöver vara medicinskt färdigutredda. För snabbare remisshantering är det bra om remissen innehåller uppgifter om:

  • Sjukdomshistoria, inklusive kända orsaker till symptomen, andra samtidiga sjukdomar eller omständigheter att ta hänsyn till.
  • Medicinska utredningsresultat. Kopia på labb och röntgen om de inte finns i informationssystemen Take care eller NPÖ. Medicinlista.
  • Tidigare behandlings- och rehabiliteringsinsatser och resultaten av dessa. Information om andra behandlingar är planerade.
  • Social situation och möjlighet att delta i rehabilitering i Solna.
  • Arbetsanamnes inklusive sjukskrivning.
  • Förväntat mål med rehabiliteringen.
image

Skicka remiss till Rehabakademin

Vi tar emot remisser elektroniskt i Take care och via vanlig post.

Postadress:

Rehabakademin
Korta gatan 9, 2 tr
171 54 Solna

Bedömning, rehabilitering eller rekommendationer

Vi genomför bedömning och samordnad rehabilitering för långvarig smärta och utmattningssyndrom. Våra team består av läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter som har gedigen specialistkompetens och stort intresse för patientgrupperna. Medicinskt ledningsansvarig läkare är docent Carl Molander, specialist i rehabiliteringsmedicin och med mångårig erfarenhet av rehabilitering av patienter med stress-, utmattnings- och smärtproblematik.

Vi inleder patientkontakten med en multiprofessionell bedömning och erbjuder därefter multimodal rehabilitering (MMR) efter behov. Rehabiliteringsprogrammen består av kombinerade insatser av fysioterapeut, psykolog, läkare och arbetsterapeut och många delar är gruppbaserade. Målet är att skapa förutsättningar att uppnå en varaktig förändring i hälsotillståndet som möjliggör ökad funktion, aktivitet och delaktighet i samhället. Om vår bedömning är att rehabilitering hos oss inte är aktuell ger vi rekommendationer om vilka insatser vi anser att patienten skulle kunna vara hjälpt av i stället. Vi har avtal med Region Stockholm. Regionens taxa och frikort gäller hos oss. Kontakta oss gärna om du har frågor om remittering eller vill veta mer.

Kontakta oss

Vi fortsätter bedriva god rehabilitering

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm har fattat beslut att under våren 2025 avveckla det vårdval för långvarig smärta och utmattningssyndrom, som vår rehabilitering ingår i. Till er som är patienter och remittenter vill vi understryka att vi fortsätter att ta emot remisser som vanligt. Vi fortsätter att erbjuda bästa möjliga vård och bemötande, och hjälpa patienter med svår och komplex problematik. Övrig verksamhet, som våra uppskattade föreläsningar, medicinsk yoga, utbildningar och seminarier, liksom all arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsförmågebedömningar, berörs inte av regionens beslut. Tveka inte att höra av dig om du undrar något. Välkommen!