Fysioterapimottagning

Den 1 september 2024 öppnar Rehabakademin fysioterapimottagning på uppdrag av Region Stockholm. Våra fysioterapeuter erbjuder både individuella besök och gruppbesök. Ingen remiss krävs och frikort gäller.

image

Specialiserad fysioterapi

Fysioterapeuterna på Rehabakademin är specialister inom smärta och smärtrehabilitering och mental hälsa. De tar framförallt emot patienter med besvär med smärta och stressrelaterad ohälsa.

Vi arbetar utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv, med en helhetssyn på patienten.

Vad vi erbjuder

Våra fysioterapeuter erbjuder både individuella besök och gruppbesök.

Individuellt: Stöd i fysisk aktivitet, fysisk aktivitet på recept (FaR), TENS-utprovning, tejpning, akupunktur, medicinsk yoga och spänningsreglerande metoder så som basal kroppskännedom.

Träningsgrupp: Patienten möjlighet att träna utifrån sina egna förutsättningar under ledarledd fysisk aktivitet i grupp. Utgångspunkten är att all rörelse räknas.

Basal kroppskännedom i grupp: Basal kroppskännedom (BK) är en fysioterapeutisk behandlingsmetod där man arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter. Syftet med metoden är att upptäcka, förstå och stärka egna inneboende resurser.

Medicinsk yoga i grupp: Medicinsk yoga (mediyoga) är en terapeutisk yogaform som används inom svensk hälso- och sjukvård. Syftet är att öka balansen fysiskt, mentalt och emotionellt. I mediyoga får du träna kroppsmedvetenhet, stilla sinnet och balansera kroppens stressystem. Yogan bidrar också till att öka rörlighet, flexibilitet och stabilitet.

image

Så bokar du en tid

Kontakta oss via receptionen för att boka en tid. Du kommer att bokas in på ett första bedömningsbesök till en av våra specialiserade fysioterapeuter. Därefter görs en planering för fortsatt behandling anpassad utifrån din problematik. Ingen remiss krävs och frikort gäller.

Kontakta oss på telefon 08-587 146 00, från mitten av augusti.

Varmt välkomna!