Vår rehabilitering

Rehabakademin erbjuder rehabiliteringsprogram på specialistnivå för personer med långvarig smärta eller utmattningssyndrom. Ett multiprofessionellt team arbetar ihop med patienten för att öka funktion och livskvalitet. Rehabiliteringen sker på uppdrag av Region Stockholm fram till våren 2025, då avtalet upphör.

Skicka egenremiss

Om du har långvarig smärta eller utmattningssyndrom kan du själv söka till Rehabakademin genom att skicka en egenremiss. Du kan också be din läkare remittera dig. På mottagningen finns läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, som arbetar i team. Frikort gäller. För att skicka egenremiss behöver du ha tillgång till mobilt bank-id.

Läs mer

Olika typer av rehabilitering

Vi erbjuder rehabilitering på specialistnivå för patienter med långvarig smärta och utmattningssyndrom, på uppdrag av Region Stockholm. Vi bistår också arbetsgivare i arbetet med komplicerade rehabiliteringsärenden.

image

Rehabilitering vid långvarig smärta

Rehabakademin har rehabiliteringsprogram för patienter med långvarig smärta. Smärtan ska ha funnits i över tre månader. Det är viktigt att eventuella orsaker till smärtan först har utretts medicinskt, för att utesluta en behandlingsbar bakomliggande sjukdom. Rehabiliteringen sker framför allt i grupp, kompletterat med en del individuella besök. Rehabiliteringen pågår i tre månader med besök på mottagningen några dagar i veckan. Den leds av ett team med stor specialistkunskap om smärta. I programmet ingår föreläsningar, gruppövningar och behandlingar. Långvarig smärta påverkar ofta hela livet och målet med rehabiliteringen är att öka förmåga och livskvalitet.

Läs mer
image

Rehabilitering vid utmattningssyndrom

Stressrelaterad ohälsa är ett stort samhällsproblem och kan leda till långvarig funktionsnedsättning. Rehabakademin har rehabiliteringsprogram för patienter med diagnosen utmattningssyndrom, där insatser i primärvård eller företagshälsovård inte har varit tillräckliga. Rehabiliteringen bygger på insatser enskilt och i grupp och leds av ett team. Programmet pågår i tre månader med besök på mottagningen några dagar i veckan. Fokus ligger på kunskap och övning kring stress, stresshantering, egna beteendemönster och aktivitetsbalans. Målet med rehabiliteringen är att patienterna ska komma tillbaka till en bättre fungerande vardag och ett arbetsliv som blir hållbart på sikt.

Läs mer
image

Stöd i arbetsåtergång

Stöd i arbetsåtergång (SIA) är ett rehabiliteringsstöd riktat till arbetsgivare. Syftet är att underlätta vid medarbetares återgång i arbete efter sjukskrivning. Stödet utformas individuellt utifrån arbetsgivares önskemål, verksamhetens förutsättningar och medarbetarens specifika behov. Stödet ges av ett multiprofessionellt team och längden bestäms utifrån en specialistbedömning. I paketet kan ingå samordnande möten, sjukskrivningsbedömning av läkare och individuella besök hos psykolog, psykoterapeut, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Läs mer