Ergonomiutbildning

Ergonomi sätter fokus på hur vår arbetsmiljö påverkar kropp och hälsa. Det handlar både om den fysiska miljön och om organisation, ledarskap och arbetsglädje. Utbildningen ger kunskap för att skapa friska och hälsosamma arbetsplatser.

Skicka anmälan
Omfattning

Skräddarsytt utifrån önskemål och behov.

Plats

På plats hos kunden, på Arbetsmiljöakademin eller digitalt.

Bakgrund

Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är hög arbetsbelastning. Trötthet och smärta är de vanligaste symtomen. Att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete med fokus på ergonomi för att förebygga risk för ohälsa och olycksfall är viktigt. Ergonomi handlar om att skapa en frisk och hälsosam arbetsplats. Stillasittande är ett växande problem, aktivitetsbaserade miljöer och flexibla lösningar ger nya utmaningar. Vi erbjuder insatser för att minska risken för smärta och belastningsskador och visar vad som bidrar till god hälsa. Det kan handla om arbetsställningar, ljus och ljud, pauser och rörelse, kroppskännedom, planering och organisation av arbetet.

Utbildningen kan innehålla

  • Ergonomiska insatser utifrån specialistkunskap.
  • Experthjälp från fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog.
  • Insatser på individ- och/eller organisationsnivå.
  • Föreläsningar och seminarier.
  • Praktiskt övande utifrån individens fysiska förutsättningar och arbetsteknik.
image

Efter utbildningen ska deltagaren

  • Kunna vara sin egen ergonom.
  • Ha mer kunskap kring fysisk ergonomi.
  • Ha kunskap kring variation av rörelse och återhämtning.
  • Ha ökad kroppskännedom och kunskap kring god hälsa.

Anmäl dig