Ergonomi

Arbetsplatsens utformning, arbetsutrustning och kunskap om ergonomi i bred bemärkelse är hörnstenar i arbetet för en god arbetsmiljö. Vi erbjuder ergonomiska insatser utifrån vår specialistkunskap.

Forma en hälsosam arbetsplats

I Sverige är den främsta anledningen till sjukfrånvaro rygg- och nackbesvär, men psykisk ohälsa blir en allt vanligare orsak. Hög arbetsbelastning är, enligt Arbetsmiljöverket, den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär. Trötthet, fysisk smärta och värk är de vanligaste symptomen oavsett kön, ålder eller inkomst.

Ett problem är vårt stillasittande vilket påverkar hela kroppen, belastning, koordination och uthållighet. Dagens arbetsplatser med fler aktivitetsbaserade arbetsmiljöer och flexibla lösningar ställer ytterligare krav. Vi på Arbetsmiljöakademin kan hjälpa till med att se till hela människans behov och förutsättningar. Det handlar bland annat om kunskap kring kroppskännedom och hur man planerar och organiserar arbetet. Arbetsgivaren har ett ansvar för att anpassa arbetet till individen för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall.

image

Vad vi erbjuder

  • Ergonomiska insatser utifrån specialistkunskap och erfarenhet av fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog, på individ- och gruppnivå.
  • Föreläsningar, workshops och praktiskt övande utifrån individens fysiska förutsättningar och arbetsteknik.
  • Ergonomiska arbetsplatsanalyser och riskbedömningar, teoretiska och praktiska utbildningar anpassade till just er verksamhet.

Kontakta oss