Arbetsmiljö & organisation

Vi hjälper företag att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och ökad livskraft hos människor och organisationer. Utgångspunkt är det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på att undersöka, utreda, utveckla och utbilda. Vi utför uppdrag i hela landet.

image

Expertstöd till organisationer

Arbetsmiljöakademin erbjuder utredning, utbildning och handledning i systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetsinriktad rehabilitering. Arbetsförmågebedömningar och insatser i ergonomi är några av de tjänster vi har.

Stöd i systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren har juridiskt ansvar för verksamhetens arbetsmiljö och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. I det ingår att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna. Det kan som arbetsgivare vara en utmaning att veta hur man ska gå till väga. Arbetsmiljöakademin kan stötta arbetsgivare med undersökningar, kartläggning och analyser i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer
image

Kvalificerad bedömning av arbetsförmåga

Arbetsmiljöakademin erbjuder kvalificerade arbetsförmågebedömningar. Tjänsten riktar sig till företag som har medarbetare i behov av en mer ingående utredning och analys av funktionsnedsättningar och av resurser som kan tas till vara vid till exempel anpassningar och omplaceringsärenden.

Läs mer
image

Stöd i komplexa rehabiliteringsärenden

Rehabakademin erbjuder en tjänst till företag som behöver hjälp med genomgång av långvariga och komplexa rehabiliteringsärenden. Tjänsten innehåller bland annat medicinsk utredning och bedömning av ärenden av specialistläkare i rehabiliteringsmedicin, remiss för initiering av medicinsk behandling eller rehabilitering där så är lämpligt. Vi erbjuder funktionsbedömning och upprättande av en rehabiliteringsplan för återgång till ordinarie arbete eller plan för omplacering eller avslut om allt annat är uttömt. Vi kan även hjälpa till med att bygga upp eller se över företagets policy och rutiner för effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering.

Läs mer