AMA Företagshälsa

AMA Företagshälsa erbjuder effektiva och värdeskapande tjänster för att stödja en hållbar arbetsmiljö. Vi riktar oss mot små och medelstora företag och organisationer i Solna/Sundbyberg men tar oss gärna an uppdrag i hela Stockholmsområdet. AMA Företagshälsa är en del av Arbetsmiljöakademin.

image

Tjänster

  • Konsultation till chef och HR. Vi stödjer företag och organisationer i arbetet för en mer hälsosam arbetsmiljö. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och anpassade lösningar utifrån varje verksamhets specifika behov. 
  • Rehabilitering. Med stöd av ett multiprofessionellt team erbjuds individuellt anpassat stöd baserat på medarbetarens specifika behov och arbetsgivarens önskemål. Vår arbetsinriktade rehabilitering sker i nära samarbete med arbetsgivaren. 
  • Organisation. En bättre social och organisatorisk arbetsmiljö påverkar både hälsa och prestation. AMA Företagshälsa erbjuder expertstöd med ett helhetsperspektiv.
Välkommen till oss!

AMA Företagshälsa stödjer dig och din verksamhet på vägen mot en bättre arbetsmiljö.

Kontakt

Telefon: 070-810 48 15, 08-587 146 00

Mejl: kontakt@arbetsmiljoakademin.se

Intresserad? Kontakta oss