Skicka egenremiss

Om du har långvarig smärta eller utmattningssyndrom som du inte har fått hjälp med kan du själv söka till Rehabakademin. Vi arbetar med specialiserad rehabilitering på uppdrag av Region Stockholm och frikort gäller.

Skicka egenremiss
image

Remiss från vården eller dig själv

Du kan be din läkare eller annan vårdpersonal att skriva en remiss till oss. Under För vårdpersonal hittar de mer information om detta. Det går också bra att du skickar en remiss själv, en så kallad egenremiss. Det kan du göra direkt från den här sidan. Av patientsäkerhetsskäl behöver du kunna identifiera dig med mobilt bank-id.

Att tänka på vid egenremiss

När du skickar en egenremiss fyller du i ett formulär. Där ber vid dig svara på frågor om dina diagnoser, tidigare utredningar och behandlingar. Skriv gärna så utförligt som möjligt. Det är viktigt att du har genomgått en grundläggande medicinsk utredning för att vi ska kunna ta emot dig. Utifrån din remiss tar vi sedan beslut om du ska kallas till en bedömning och kontaktar dig med besked.

Bedömning av ett team

Om egenremissen accepteras kallas du till en bedömning på Rehabakademin. Bedömningen består av tre besök där du träffar olika vårdprofessioner, däribland läkare. Syftet är att vi ska få en så bred bild som möjligt av dina besvär för att bedöma om rehabilitering kan vara till hjälp för dig. Bedömningen avslutas med ett fjärde besök där du träffar hela teamet, får återkoppling och gör en planering. Då får du besked ifall du erbjuds plats i ett rehabiliteringsprogram eller inte. Om rehabilitering hos oss inte är aktuell får du andra rekommendationer.

Vad vi undersöker

Under bedömningen får du svara på frågor som handlar om din fysiska och psykiska hälsa, livssituation och hur dina besvär begränsar dig i ditt liv. Du blir undersökt av läkare och kan få göra tester av din fysiska förmåga hos fysioterapeut och psykiska förmåga hos psykolog. Du får också frågor om vad du provat tidigare för att komma till rätta med dina besvär, vad som har fungerat och vad som inte har fungerat.

Skicka egenremiss