Rehabilitering

Med stöd av ett multiprofessionellt team erbjuds individuellt anpassat stöd baserat på medarbetarens specifika behov och arbetsgivarens önskemål. Vår arbetsinriktade rehabilitering sker i nära samarbete med arbetsgivaren.

image

Effektivt rehabiliteringsstöd

Hos AMA Företagshälsa besitter vi bred kompetens inom flera rehabiliteringsområden, som långvarig smärt- och stressproblematik, riskbruk och psykisk ohälsa. Genom vårt koncept Effektivt rehabiliteringsstöd (ERS) stödjer vi både chef och medarbetare. I en lösningsinriktad dialog med arbetsgivare skapar vi en effektiv rehabiliteringsprocess som gör verklig skillnad.

Vårt multiprofessionella arbetssätt omfattar flera relevanta yrkeskategorier som företagsläkare, specialistläkare i rehabiliteringsmedicin, fysioterapeut, företagssköterska, ergonom, psykolog/psykoterapeut och organisationskonsult.

image

Chefsstöd

Vid rehabilitering har chefen en central roll. Vi erbjuder chefsstöd i komplicerade rehabiliteringsärenden. Det kan handla om coachning, rådgivning och strukturerade arbetssätt för att hantera organisatoriska och sociala utmaningar i arbetsmiljön. Vi hjälper även till med ledarskapsutveckling.

Välkommen till oss!

AMA Företagshälsa stödjer dig och din verksamhet på vägen mot en bättre arbetsmiljö.

Kontakt

Telefon: 070-810 48 15, 08-587 146 00

Mejl: kontakt@arbetsmiljoakademin.se

Intresserad? Kontakta oss