SIA – Stöd i arbetsåtergång

Arbetsmiljöakademin erbjuder arbetsgivare stöd i enskilda och övergripande
rehabiliteringsärenden. Vi följer också upp medarbetares rehabilitering på Rehabakademin.

image

SIA – Stöd i arbetsåtergång

För medarbetare som har deltagit i våra rehabiliteringsprogram för långvarig smärta och utmattningssyndrom, på uppdrag av Region Stockholm, kan vi erbjuda uppföljning och en fortsatt rehabiliteringsprocess vid återgång i arbete. Insatsen utformas utifrån behov, men omfattar oftast fortsatt stöd att implementera verktyg och strategier för ett långsiktigt hållbart arbetsliv, sjukskrivningsuppföljning och coachande samtal och/eller KBT.

För personer som inte tidigare har gått på Rehabakademin inleds kontakten oftast med en teambedömning på mottagningen inklusive besök till läkare, psykolog, fysioterapeut och/eller arbetsterapeut. Därefter skräddarsys en insats för att stödja arbetsåtergång eller möjlighet att vara kvar i arbete, utifrån de behov som finns. Uppdragen offereras antingen som paketpris eller på löpande räkning.

Välkommen till oss!

Arbetsmiljöakademin stödjer dig och din verksamhet på vägen mot en bättre arbetsmiljö.

Kontakt

Telefon: 070-810 48 15, 08-587 146 00

Mejl: kontakt@arbetsmiljoakademin.se

Konsultation i rehabiliteringsärenden

Arbetsmiljöakademins konsulttjänst riktar sig till företag och organisationer med komplicerade rehabiliteringsärenden. Syftet är att bistå arbetsgivare där medarbetaren inte återfått arbetsförmåga på ett förväntat sätt. I tjänsten ingår inledningsvis en kvalificerad medicinsk bedömning och funktionsbedömning. Därefter upprättas en rehabiliteringsplan.

Arbetsmiljöakademin erbjuder även företag en konsultationstjänst med möjlighet att gå igenom samtliga företagets pågående rehabiliteringsärenden. Insatsen syftar till att ge förslag på åtgärder i enskilda ärenden men genomgången utgör även underlag till att upprätta eller uppdatera en fungerande rehabiliteringspolicy för företaget och metoder för förebyggande insatser.

För medarbetare med långvarig smärta eller utmattningssyndrom som behöver en mer omfattande insats erbjuder Rehabakademin rehabiliteringsprogram på uppdrag av Region Stockholm. Medarbetaren är välkommen att skicka en egenremiss.

Intresserad? Kontakta oss