Test för långvarig smärta

Kortversionen av självskattningstestet Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire (Ömpsq) består av tio frågor och används som ett hjälpmedel för att mäta psykosociala varningssignaler kring smärtproblematik och för att tidigt kunna identifiera personer som riskerar att utveckla långvarig smärta. I testet värderar du hur smärta påverkar olika faktorer i ditt liv.

(Linton & Hallden, 1998; Linton, Nicholas & MacDonald, 2011)

*” anger obligatoriska fält

1. Hur länge har du lidit av ditt nuvarande tillstånd?*
2. På en skala från 1 till 10, hur mycket smärta har du haft den senaste veckan?*
Där 1 innebär ingen smärta och 10 innebär svårast tänkbara smärta.
3. På en skala från 1 till 10, kan du utföra lättare arbete under en timme?*
Där 1 innebär att du inte kan utföra uppgiften på grund av smärta och 10 innebär att du kan utföra uppgiften smärtfritt.
4. På en skala från 1 till 10, kan du sova på natten?*
Där 1 innebär att du inte kan utföra uppgiften på grund av smärta och 10 innebär att du kan utföra uppgiften smärtfritt.
5. På en skala från 1 till 10, hur spänd eller stressad har du känt dig den senaste veckan?*
Där 1 innebär helt lugn och 10 innebär mycket spänd.
6. På en skala från 1 till 10, hur nedstämd har du känt dig den senaste veckan?*
Där 1 innebär inte alls och 10 innebär väldigt nedstämd.
7. På en skala från 1 till 10, hur stor upplever du själv risken att ditt nuvarande besvär skulle bli långvarigt?*
Där 1 innebär ingen risk, och 10 innebär mycket stor risk.
8. På en skala från 1 till 10, hur stor chans tror du att du har att kunna arbeta om tre månader?*
Där 1 innebär ingen chans och 10 innebär mycket stor chans.
9. På en skala från 1 till 10, om besvären ökar, är det en signal på att du bör sluta med det du håller på med tills besvären minskar.*
Där 1 innebär att du inte instämmer alls och 10 innebär att du instämmer helt.
10. På en skala från 1 till 10, jag bör inte utföra mina normala aktiviteter eller arbeten med den smärta jag har för närvarande.*
Där 1 innebär att du inte instämmer alls och 10 innebär att du instämmer helt.

Kom ihåg:

Om du skickar en egenremiss till oss så rekommenderar vi att du involverar ditt resultat från detta test.