Vi skapar livskraft för människor och organisationer

Specialistrehabilitering

Rehabakademin erbjuder samordnad rehabilitering för vuxna med långvarig smärta eller utmattningssyndrom, på uppdrag av Region Stockholm.

Rehabakademin

Företagshälsa

AMA Företagshälsa tillhandahåller effektiva tjänster och värdeskapande utbildningar för att stödja en hållbar arbetsmiljö för medarbetare och hela organisationer.

AMA Företagshälsa

Fysioterapimottagning

Den 1 september 2024 öppnar Rehabakademin fysioterapimottagning på uppdrag av Region Stockholm. Våra fysioterapeuter erbjuder både individuella besök och gruppbesök. Ingen remiss krävs och frikort gäller.

Fysioterapi

Skicka egenremiss

Om du har långvarig smärta eller utmattningssyndrom kan du själv söka till Rehabakademin genom att skicka en egenremiss. Du kan också be din läkare remittera dig. På mottagningen finns läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, som arbetar i team. Frikort gäller. För att skicka egenremiss behöver du ha tillgång till mobilt bank-id.

Läs mer

Vi fortsätter bedriva god rehabilitering

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm har fattat beslut att våren 2025 avveckla det vårdval för långvarig smärta och utmattningssyndrom, som vår rehabilitering ingår i. Till er som är patienter och remittenter vill vi understryka att vi fortsätter att ta emot remisser som vanligt. Vi fortsätter att erbjuda bästa möjliga vård och bemötande, och hjälpa patienter med svår och komplex problematik. Övrig verksamhet, som våra uppskattade föreläsningar, medicinsk yoga, utbildningar och seminarier, liksom all arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsförmågebedömningar, berörs inte av regionens beslut. Tveka inte att höra av dig om du undrar något. Välkommen!