Vi skapar livskraft för människor och organisationer

Specialistrehabilitering vid smärta och utmattning

Rehabakademin erbjuder samordnad rehabilitering för vuxna med långvarig smärta eller utmattningssyndrom, på uppdrag av Region Stockholm.

Rehabakademin

Expertstöd i arbetet för en hälsofrämjande arbetsmiljö

Arbetsmiljöakademin utreder, utbildar och handleder i systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetsinriktad rehabilitering.

Arbetsmiljöakademin

Skicka egenremiss

Om du har långvarig smärta eller utmattningssyndrom kan du själv söka till Rehabakademin genom att skicka en egenremiss. Du kan också be din läkare remittera dig. På mottagningen finns läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, som arbetar i team. Frikort gäller. För att skicka egenremiss behöver du ha tillgång till mobilt bank-id.

Läs mer
image

Rehabakademin kan långvarig smärta

Långvarig smärta påverkar hela livet – men det kan bli bättre. Under en rehabilitering på Rehabakademin följs du av ett team med medarbetare från flera olika vårdprofessioner. Här finns specialistkompetens och lång erfarenhet av att arbeta med smärta. Vi tar dig och din smärta på allvar. Rehabilitering handlar om hela människan. Den syftar till att öka din livskvalitet och förmåga att klara av vardagen, trots en smärta som inte försvinner.

Långvarig smärta
image

Rehabilitering för unga vuxna

Rehabakademin har särskild kunskap om unga vuxna med utmattningssyndrom. De har delvis andra behov och utmaningar än andra med samma diagnos. Vi erbjuder speciellt anpassad rehabilitering utifrån det.

Utmattning hos unga
image

Medicinsk yoga

Välkommen på medicinsk yoga för en bättre balans i livet. Håll utkik i vår kalender efter startdatum för nya grupper.

Kalender
image

Förebyggande arbetsmiljö är smartare

Rehabilitering är många gånger ett efterarbete som hade kunnat undvikas med genomtänkta förebyggande insatser. Att arbeta förebyggande är billigare, tar mindre tid och orsakar mindre lidande för individen. Arbetsmiljöakademin kan hjälpa till med kartläggning, bedömning av behov och förebyggande insatser. Om ni och vi lyckas får ni gladare, friskare och tryggare medarbetare, bättre produktion och mindre sjukfrånvaro.

Arbetsmiljöakademin
”Jag tänker på hur mycket jag sitter i stället för hur mycket jag rör mig.”

Deltagare i ergonomisk workshop.

”Jag tänker på belastningen av kroppen när jag jobbar.”

Deltagare i ergonomisk workshop.

”Att mikrorörelser gör stor skillnad!”

Deltagare i ergonomisk workshop.