Sagt om oss

För att ta reda på hur vi lyckas med vårt arbete frågar vi våra deltagare om upplevelsen av vårt bemötande, rehabilitering och utbildningar. Här kan du se resultaten av undersökningarna. Vi är stolta över att det stöd vi erbjuder har en så bra effekt. Vi arbetar ständigt för att bli ännu bättre.

image

Bemötande

Det är väldigt viktigt för oss att du som söker hjälp hos Rehabakademin eller anlitar Arbetsmiljöakademin får ett personligt, respektfullt och professionellt bemötande. Vi genomför därför årligen flera olika utvärderingar av oss och vår verksamhet. Kundnöjdhetsundersökningen nedan riktar sig till deltagare i smärt- och utmattningsrehabiliteringen.

Så tycker patienter om rehabiliteringen

”Väl omhändertagen i en lugn miljö med personliga och professionella medarbetare som har haft deltagarnas bästa för ögonen hela tiden.”

Patient i utmattningsrehabilitering.

”Tryggt att omges av ett dedikerat team med läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut och att få dela resan med andra deltagare i samma situation i grupp.”

Patient i utmattningsrehabilitering.

”När man frågar något så får man svar från hela teamet. Det är 100 procent trygghet.”

Patient i smärtrehabilitering.

”Skönt att bli hörd av professionell personal”

Patient i smärtrehabilitering.

”Allt var som sagt precis vad jag behövde. Tack för allt och all lärdom!”

Patient i smärtrehabilitering.

”Det har överträffat alla mina förväntningar och gett mig framtidshopp, TACK!”

Patient i smärtrehabilitering.

Så tycker deltagare om utbildningarna

”Jag tänker på hur mycket jag sitter i stället för hur mycket jag rör mig”

Deltagare i ergonomisk workshop.

”Jag tänker på belastningen av kroppen när jag jobbar.”

Deltagare i ergonomisk workshop.

”Att mikrorörelser gör stor skillnad!”

Deltagare i ergonomisk workshop.

”Fått tankeställningar över ens arbetssituation/
ergonomi både hemma och på kontoret”

Deltagare i ergonomisk workshop.

”Hur brett ergonomi är, hur mycket det påverkar och hur viktigt det är i längden.”

Deltagare i ergonomisk workshop.

”Att jag inte ska nöja mig med min arbetssituation utan förbättra den.”

Deltagare i ergonomisk workshop.

Patientnöjdhet

Hur nöjd är du med personalens bemötande av dig?
98%
Vår ambition är att alla patienter ska uppleva sig personligt och professionellt bemött. Har vi levt upp till det?
98%
Hur delaktig upplever du att du fått vara i upplägget av din rehabilitering?
88%
Hur nöjd är du med resultatet av din rehabilitering?
90%
Vår ambition är att vi ska bidra med kunskap och verktyg för att du ska kunna hantera din vardag bättre – hur har vi levt upp till det?
93%
Skulle du rekommendera andra i en liknande situation att komma till Rehabakademin?
98%

Rehabiliteringens effekt

När du som är drabbad av utmattning eller långvarig smärta kontaktar oss för att få hjälp gör vi en bedömning av din hälsosituation, förmåga och funktion. Utifrån den teambedömningen tar vi fram en åtgärdsplan som oftast innebär att vi erbjuder dig att gå ett rehabiliteringsprogram hos oss.

Hur det rehabiliteringsprogrammet ser ut beror på vilka behov du har men det är alltid inriktat på att du ska återfå och träna upp funktioner som sömn, rörelseförmåga, sinnesfunktioner och uthållighet samt att du ska kunna få en bra och balanserad sinnesstämning. Programmet syftar också till att du ska kunna öka din förmåga, handlingskraft och ditt engagemang när det kommer till dina vardagliga aktiviteter, arbete, försörjning och din familj.

Vi har frågat mellan 75 och 103 patienter hur de har upplevt att rehabiliteringen har påverkat deras livssituation och livskvalitet. Frågorna handlade om en skattning av hur rehabiliteringen förbättrat bland annat långvarig smärta, utmattning, ångest och depression.

Ångest vid långvarig smärta före och efter rehabilitering
Ångest före rehabiliteringÅngest efter rehabilitering
Depression vid långvarig smärta före och efter rehabilitering
Depression före rehabiliteringDepression efter rehabilitering
Normalzon
Gränszon
Hinder i vardagen
Ångest vid utmattningssyndrom före och efter rehabilitering
Ångest före rehabiliteringÅngest efter rehabilitering
Depression vid utmattningssyndrom före och efter rehabilitering
Depression före rehabiliteringDepression efter rehabilitering
Normalzon
Gränszon
Hinder i vardagen
Skattning av livskvalitet vid långvarig smärta före och efter rehabilitering
Livskvalitet före rehabilitering vid långvarig smärtaLivskvalitet efter rehabilitering vid långvarig smärta
Skattning av livskvalitet vid utmattningssyndrom före och efter rehabilitering
Livskvalitet före rehabilitering vid utmattningssyndromLivskvalitet efter rehabilitering vid utmattningssyndrom
Skattning av påverkan av livssituation vid långvarig smärta före och efter rehabilitering
Påverkan av livssituation före rehabiliteringPåverkan av livssituation efter rehabilitering
Skattning av grad av utmattningssyndrom före och efter rehabilitering
Grad av utmattning före rehabiliteringGrad av utmattning efter rehabilitering

Sammanfattning av undersökningen

Det gläder oss att se att de som kommer till oss känner sig väl bemötta och att den rehabilitering vi erbjuder verkligen hjälper våra patienter till ett bättre liv med mindre smärta och utmattning samt till en högre livskvalitet. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster för att kunna erbjuda en så effektiv rehabilitering som möjligt.

Ett stort tack till alla patienter som har medverkat i vår undersökning. Vi kommer fortsätta att göra er minst lika nöjda och välmående i fortsättningen.

Vi på Rehabakademin är specialister på långvarig smärta och utmattning. Vi erbjuder rehabilitering vid långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom och vi arbetar i enlighet med de evidensbaserade riktlinjer som finns för de problemen. Rehabiliteringen sker på vår mottagning i Solna. Landstingstaxa och frikort gäller. Vi har korta väntetider och tar emot nya patienter inom en vecka. Lider du av långvarig smärtproblematik eller utmattningssyndrom kan du även själv skicka in en egen remiss via länken nedan.

Skicka egenremiss

Om du har långvarig smärta eller utmattningssyndrom kan du själv söka till Rehabakademin genom att skicka en egenremiss. Du kan också be din läkare remittera dig. På mottagningen finns läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, som arbetar i team. Frikort gäller. För att skicka egenremiss behöver du ha tillgång till Mobilt Bank-ID.

Läs mer