Organisation

En bättre social och organisatorisk arbetsmiljö påverkar både hälsa och prestation. AMA Företagshälsa erbjuder expertstöd med ett helhetsperspektiv.

image

Expertstöd till organisationer

Vi tar hänsyn till betydelsen av ledarskap och den sociala och organisatoriska miljön på arbetsplatsen. Vi arbetar för att stärka ledarskapets förmåga att stödja sina medarbetare individuellt och i team, samt förbättra den sociala och organisatoriska miljön för att minska utsatthet och arbetsrelaterad stress. Vi lyfter fram faktorer som isolering, arbetsbelastning och arbetsmiljöns kvalitet, vilka alla kan påverka medarbetarnas välmående och prestation.

Välkommen till oss!

AMA Företagshälsa stödjer dig och din verksamhet på vägen mot en bättre arbetsmiljö.

Kontakt

Telefon: 070-810 48 15, 08-587 146 00

Mejl: kontakt@arbetsmiljoakademin.se

Intresserad? Kontakta oss