Kränkningar & trakasserier

Kränkningar och trakasserier kan uppstå på alla arbetsplatser. Arbetsgivaren ansvarar för att ha en organisation för att hantera och förebygga dessa situationer. Vår utbildning ger bättre förutsättningar för detta.

Skicka anmälan
Omfattning

Halv- eller heldag, med möjlighet till uppföljning.

Plats

På plats hos kunden, på Arbetsmiljöakademin eller digitalt.

Bakgrund

Frågor om diskriminering och organisatorisk och social arbetsmiljö finns reglerade i lag och föreskrifter. Organisationen för att hantera kränkningar och trakasserier kan se olika ut och hanteras genom riktlinjer. Vi skräddarsyr utbildningar efter kundens behov. Det kan handla om seminarier om värdegrundsarbete för ledningsgrupp, med syfte att skapa en god social arbetsmiljö och minska risken för kränkningar och trakasserier. I utbildningen kan ingå framtagande av underlag för riktlinjer och rutiner, utifrån verksamhet och lagstiftning, och implementering. Vi kan även ordna utbildning för de som tar emot anmälningar om kränkningar och trakasserier, som chefer, hr-personal och skyddsombud.

Utbildningen kan innehålla

  • Hur gör vi om något händer hos oss?
  • Vad betyder vår policy och våra rutiner i konkret handling?
  • Vad är kränkande särbehandling?
  • Vad är trakasserier och diskriminering?
  • Hur tar vi hand om de som är utsatta?
image

Efter utbildningen ska deltagaren

  • Känna till arbetsgivarens skyldigheter när det gäller kränkningar och trakasserier.
  • Ha bättre förutsättningar för att förebygga sådana.
  • Vara väl förberedd för att kunna hantera kränkningar och trakasserier om de uppstår.
  • Ha kunskap hur man skapar en god social arbetsmiljö.

Anmäl dig