Arbetsförmågebedömning

Arbetsmiljöakademin erbjuder kvalificerade arbetsförmågebedömningar. Tjänsten riktar sig till företag med medarbetare som behöver en mer ingående utredning och analys av funktionsnedsättningar och resurser. Utifrån utredningen ger vi konkreta förslag på stöd och anpassningar.

Kontakta oss

Kartläggning och stöd vid minskad arbetsförmåga

En arbetsförmågebedömning är en noggrann kartläggning av arbetstagares förmåga att utföra de arbetsuppgifter som ingår i en viss anställning. Arbetsförmågebedömningen är en viktig del i den utredning som arbetsgivaren är skyldig att utföra vid misstanke om en bakomliggande sjukdom eller skada som minskar arbetsförmågan. Med hjälp av utredningsresultaten kan lagstadgade anpassningar och annat stöd lättare planeras. Det kan handla om hjälpmedel, omplacering eller insatser för att hitta ett annat lämpligare arbete. 

Arbetsförmågebedömningen inleds med en intervju med arbetsgivare och arbetstagare. Syftet är att få en gemensam bild av vad utredningen ska användas till, vilka arbetsuppgifter som är aktuella, vad som har fungerat och inte fungerat hittills, och vilka anpassningar som redan har prövats. I utredningen ingår en medicinsk undersökning av specialistläkare och intervjuer och funktionsbedömningar med praktiska prov utförda av arbetsterapeut med hjälp av validerade utredningsinstrument. Om så behövs görs observationer av förmågan i reell miljö på arbetsplatsen.

Vid behov kan även fysioterapeut undersöka arbetstagarens fysiska förmåga och en psykolog kan göra neuropsykologiska tester. Resultaten från arbetsförmågebedömningen sammanställs i en utförlig skriftlig rapport, som även återkopplas muntligt till både arbetstagare och arbetsgivare. Rapporten innehåller också konkreta förslag till stöd och anpassningar baserade på utredningsresultaten. 

Välkommen till oss!

Arbetsmiljöakademin stödjer dig och din verksamhet på vägen mot en bättre arbetsmiljö.

Kontakt

Telefon: 070-810 48 15, 08-587 146 00

Mejl: kontakt@arbetsmiljoakademin.se

Intresserad? Kontakta oss