Så hjälper du en närstående med utmattning

En person som utsatts för långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan få diagnosen utmattningssyndrom. Insjuknandet kan upplevas som att personen plötsligt ”går in i väggen”, men ofta har sjukdomen smugit sig på över tid. Utmattningssyndrom ger både fysiska och psykiska symptom. Som anhörig eller annan närstående kan det vara svårt att stå bredvid en person som drabbats. Här är några saker du kan göra.

Lär dig känna igen varningssignalerna

Som anhörig kan du vara till stor hjälp genom att se och uppmärksamma de tidiga tecknen på stress och utmattning.Utmattningssyndrom är en sjukdom som har flera faser. Om kroppen utsätts för långvarig stress kommer den att börja visa tecken på det. De här varningssignalerna drabbar både kroppen, humöret och kognitiva funktioner. Till en början kan den som är drabbad fungera i vardagen, men om de här varningstecknen ignoreras kommer situationen bara att bli värre tills kroppen säger ifrån. Då behövs återhämtning och stöd under lång tid för att tillfriskna.

För den som drabbas kan det vara svårt att se varningssignalerna när stressen tar över. Som närstående kan du bidra till att en ohållbar situation tas upp som det problem den är och att ni tillsammans hittar lösningar som vänder situationen till det bättre igen. Här är några av de vanligaste tecknen på att någon är utmattad:

Trötthet, orkeslöshet och brist på energi. Sömnsvårigheter, trots trötthet kan den drabbade ändå ha svårt att varva ner och sova på kvällen. Återkommande huvud- och muskelvärk. Stress gör att kroppen spänner musklerna, och vid långvarig stress leder den här spänningen till smärta i muskler – vanligtvis i armar, axlar och nacke – och återkommande spänningshuvudvärk. Problem med mage och tarmar, och återkommande och ihängande infektioner. Överkänslighet för ljud och ljus. Problem med minnet och koncentrationsförmågan. Den drabbade glömmer ofta enkla saker som sådant som ska handlas och var nycklarna är. Den drabbade får även svårt att koncentrera sig och problem med att hänga med i sådant som filmer, böcker och samtal. Även förmågan att planera och ta beslut kan bli lidande. Stresskänslighet. Någon som är utmattad blir lätt överväldigad och uppstressad, även av småsaker. Det blir snabbt för mycket. Irritabilitet och humörsvängningar. Den drabbade blir otålig och lättirriterad och kan plötsligt ändra humör, känna förtvivlan eller börja gråta. Nedstämdhet, skuldkänslor och ångest.

Om din närstående uppvisar flera av de här symptomen, och de inte är tillfälliga, kan du ta upp det och komma med konstruktiva förslag på omprioriteringar. Visa att det är av omtanke.

Visa empati, tålamod och förståelse

Det kan vara svårt att vara närstående till någon som är utmattad. Den som är stressad har ofta en benägenhet att be om hjälp i mindre grad ju högre stressen blir. Personen kan sluta sig och envisas med att bära problemen ensam. En utmattad person kan också bli glömsk och virrig, trött och inaktiv, vresig och tvär, något som kan upplevas som ganska jobbigt för andra. Det här ställer höga krav på dig som närstående och du behöver visa mycket tålamod och förståelse. Du kanske också känner dig hjälplös eftersom du inte riktigt vet hur du ska bemöta eller stötta den som är drabbad. Här är några saker du kan prova:

  • Prata om stress och mående. Fråga hur din närstående mår och låt samtalet gå in på orsaker, tecken och vägar till att må bättre. Fokusera på orsakerna och inte på hur utmattningen visar sig. Säg till exempel: ”Du måste ha för mycket att göra när du inte längre har den energi du brukar” i stället för ”Vad du jämt är trött och tråkig nuförtiden, du vill ju aldrig göra någonting”.
  • Bekräfta att din närstående har det tungt. Försök att inte döma eller gå i konflikt. Kom ihåg att det handlar om symptom och inte personlighetsdrag. Lyssna och se bortom det dåliga humöret och tröttheten.
  • Fråga vad din närstående behöver. Det kan kanske ta ett par försök innan du når in till de verkliga behoven och kanske får du ett ”Få vara ifred!” till svar de första gångerna, men med tålamod och empati går det att komma vidare. Visa att du alltid är där för din närstående och påminn om vikten av att ta det lugnt.
  • Om din närstående har kört fast i sin utmattning och problemen bakom, föreslå ett samtal med någon professionell, till exempel inom vården, företagshälsan eller någon specialiserad på utmattning och stresshantering. Ofta är det lättare att prata med någon neutral.

Avlasta och hjälp till med att sänka kraven

Ett annat sätt att hjälpa en närstående som lider av utmattning är att avlasta. Kan du stötta rent praktiskt för att frigöra mer tid för återhämtning, till exempel genom att ta över mer hushållsarbete, skapa utrymme för vila eller skapa en lugn och avslappnad miljö?

I en sådan här situation är det också viktigt att sänka ambitionsnivåerna. Det kan vara krävande att stötta någon som är utmattad och ger du för mycket av dig själv kan det sluta med att du också drabbas av stressrelaterad ohälsa. Dra ner på allt som inte är viktigt. Fokusera på det som ger stimulans och vila.

Någon som är stressad och utmattad brukar ofta prioritera bort vila, umgänge och nöjen, trots att det är viktigt för återhämtningen. Ta gärna initiativ till sådant som du vet att din närstående mår bra av. Det behöver inte vara någonting avancerat, det viktiga är att komma bort från det som skapar stress och utmattning.

En person som genomgår rehabilitering uppmuntras att börja se till egna behov, lyssna på kroppens signaler, sätta tydligare gränser, vara mer förlåtande och generös mot sig själv. Detta kan ofta kännas ovant för såväl personen själv som omgivningen. Stötta gärna den drabbade i denna process.

Under rätt förutsättningar återfår en person med utmattningssyndrom allt mer energi och förmåga att hantera arbetet och privatlivet. Prognosen för förbättring är nästan alltid god även om det kan ta tid att återhämta sig och en viss känslighet för stress kanske består.