Så förebygger du ohälsosam stress på jobbet

Medan kroppens stressreaktion är värdefull för att kvickt mobilisera energi när vi snabbt behöver ta itu med ett tillfälligt hot, kan stress göra oss sjuka om den pågår under lång tid utan möjlighet till återhämtning. En person som drabbas av utmattningssyndrom behöver i regel lång tid för återhämtning, behandling och rehabilitering och sjukdomen kan leda till långa sjukskrivningar.

Ohälsosam stress kopplad till arbetet uppstår i regel när kraven på arbetet blir större än den anställdes resurser och möjligheter att ta itu med dem. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och det är viktigt med en löpande och öppen dialog mellan arbetsgivare och medarbetare när det handlar om att identifiera och förebygga stress.

Viktiga faktorer i arbetet med att förebygga stress

  • Organisatoriska åtgärder. Det kan handla om att minska krav och öka resurser, omfördela eller ta bort arbetsuppgifter och införa rutiner för belastningstoppar. Ökad tydlighet vad det gäller mål och uppgifter minskar också känslan av stress.
  • Ha en öppen dialog med kollegor och chefer. Det är lätt att känna sig ensam när arbetsuppgifterna blir överväldigande och känns stressiga. Att prata om problemen med andra lättar på pressen och ger nya infallsvinklar. Det är också viktigt att den närmaste chefen får veta när en situation blir för mycket och kan komma med lösningar. Diskutera rätten att säga nej till arbetsuppgifter och hur ni ska göra när belastningen blir för mycket.
  • Ta pauser. Många jobbar på luncher och fikapauser när arbetsbelastningen är hög men det leder bara till en ökad stresskänsla i längden. Återhämtning är viktigt i stressiga situationer. Att fika med arbetskamraterna höjer även arbetsglädjen.
  • Feedback när en arbetsuppgift är klar ger en känsla av att arbetet är slutfört och hjärnan känner att den kan släppa uppgiften för att i stället vila och reflektera.
  • Sätt av tid för vila och återhämtning. Alla arbetsplatser kan drabbas av belastningstoppar och då är det viktigt att det finns utrymme för återhämtning efter de stressiga perioderna.