Medveten närvaro – metod mot ohälsosam stress

Stress är en naturlig reaktion då kroppen omprioriterar och mobiliserar energi för att vi ska kunna lösa akuta problem och hot. Det är menat som en kortvarig reaktion och efteråt behöver vi återhämta oss så att kroppens funktioner kan återgå till det normala. I dagens samhälle kan det vår kropp upplever som ett hot handla om sådant som hög arbetsbelastning, ekonomiska bekymmer eller en anhörigs sjukdom. De upplevda hoten kan leda till en långvarig stressreaktion och att vi inte får återhämta oss. När kroppen befinner sig i ständig stress kan det med tiden orsaka värk, orkeslöshet, inflammationer, högt blodtryck och sjukdomar som utmattningssyndrom. Därför är det viktigt att hitta medel och metoder som minskar stressen i livet.

Tänkt och verklig stress

Vår hjärna har svårt att skilja på våra tankar och verklighet när det kommer till stress. Den reagerar på samma sätt om vi ligger och oroar oss över om vi ska hinna med bussen nästa morgon som om vi faktiskt är sena till bussen och måste springa efter den. Även om det bara är ett tänkt hot så beordrar hjärnan kroppen att bemöta det vi oroar oss för med en stressreaktion. Medan den mer konkreta stressen i livet – för mycket jobb, trasslig ekonomi och liknande – behöver bemötas med praktiska åtgärder, kan den tänkta stressen hanteras genom att ändra hur vi tänker. En metod för det är medveten närvaro.

Vad är medveten närvaro?

Medveten närvaro, eller mindfulness som det även kallas, är en enkel meditationsteknik som grundar sig i att man är uppmärksam enbart på det som sker i stunden, utan att värdera eller döma. Det är en metod som inte kräver några djupare förkunskaper, som inte har några andliga kopplingar och som därför passar alla.

Rent praktiskt går medveten närvaro ut på att man observerar tankar, känslor och fysiska förnimmelser i stunden i stället för att vara någon annanstans i huvudet. I stället för att sitta och grubbla över vad som sades på det där jobbmötet när man är på väg hem så betraktar man mönstren som regndropparna gör på bussfönstret. Eller att ligga i sängen på kvällen och känna hur tyget i kudden känns mot huden i stället för att jaga upp sig över allt som ska hinnas med nästa dag. Det handlar om att fokusera på den direkta upplevelsen i stället för på saker som redan har hänt eller det som vi oroar oss för ska hända. På det sättet är medveten närvaro ett bra verktyg mot den tänkta stressen.

Så minskar medveten närvaro stressen

  • Medveten närvaro-övningen kan bli en stund av återhämtning.
  • Vi övar på att skilja på tankar och verkliga händelser, vilket innebär att vi kan hindra kroppen från att dra i gång ett stresspåslag över någonting som bara existerar i vårt huvud, så som en tänkt katastrof i framtiden.
  • När vi observerar oss själva och våra tankar och känslor lär vi oss vilka mönster som styr hur vi reagerar och agerar, och får bättre förutsättningar att förändra problematiska beteenden.
  • Medveten närvaro är också en träning i att lyssna in oss själva, hur vi och kroppen mår och vad vi behöver just nu.