Att hantera stress som chef

Chefer har ofta krav både uppifrån och nedifrån i en organisation. Chefen har ansvar för verksamhet, budget och personal. Samtidigt är chefer också människor som ska hinna med både arbetslivets krav och privatlivets åtaganden.

Skicka anmälan
Omfattning

6 tillfällen á 1 timme
16:30-17:30

Plats

Rehabakademin
Korta gatan 9, Solna Strand

Bakgrund

Stress har blivit en del av vår vardag och stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning. Vi människor har ett biologiskt system som är byggt för att hantera kortvarig stress, men tempo och tidsbrist i dagens samhälle gör att stressen tenderar bli långvarig och bristen återhämtning gör oss sjuka.

Arbetsmiljöakademin vill erbjuda dig som chef en grundutbildning där du får verktyg att hantera både din egen stress och konkreta tips om hur du kan förebygga långvarig stress hos dina medarbetare. Dessutom får du råd om hur du på bästa sätt kan hjälpa dina medarbetare tillbaka till arbetet om de skulle bli sjukskrivna med utmattningsproblematik.

Kursen innehåller

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
 • Ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
 • Exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
 • In voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
 • Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
image

Efter utbildningen ska deltagaren

 • Ha kunskap om arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kunna identifiera arbetsmiljörisker och känna till hur dessa förebyggs
 • Se sambandet mellan systematiskt arbetsmiljöarbete och förutsättningar för bra arbetsförhållanden
 • Veta var man kan söka mer information om arbetsmiljöfrågor
 • Kunna bedriva ett praktiskt arbetsmiljöarbete i samverkan

Mindfulness mot utmattningsdepression

I dag sker det mer och mer forsning kring hur mindfulness kan motverka utmattningsdepression och utmattningssyndrom. Ett exempel är DU-projektet (Depression och utmattning i människovårdande yrken) som under lång tid har undersökt vad utmattningssyndrom är och hur vi kan förebygga det. Pilotgrupper inom DU-projektet fick utföra mindfulness flera gånger i veckan. Övningarna visade sig vara väldigt effektiva för att förebygga utmattning.

Nu har mindfulness blivit allt vanligare för att bland annat förebygga utbrändhet i sjukvården. Studier i samband med det visar även att träning i mindfulness kan påverka blodflöde, aktivitet och strukturer i de områden av hjärnan som drabbas vid utmattningssyndrom. Mindfulness är alltså en ”hjärngympa” som är bevisat effektiv mot utmattning.

Enkla mindfulnesövningar du kan göra när som helst

Är du inte van vid att flytta din uppmärksamhet till nuet kan det behövas lite träning. Här följer några enkla mindfulnessövningar som minskar din stress och motverkar utmattningsdepression.

Övning för närvaro i vardagen

En enkel övning för att flytta uppmärksamheten till det som sker i stunden är genom att äta ett äpple.

 • Håll ett äpple i handen. Betrakta färgerna och formen. Känn hur äpplets yta känns mot fingrarna.
 • Lukta på det och dra in aromerna.
 • Ta sakta ett bett och tugga biten långsamt. Hur känns det i munnen? Vilka smaker upplever du?
 • Vad händer i kroppen när du sväljer äpplet?
 • Undersök känslorna noggrant, som om du skulle beskriva processen för någon som aldrig har ätit ett äpple.
“Det här är den bästa utbildningen jag deltagit i!”

Mellanchef inom sektor

“Det här är den bästa utbildningen jag deltagit i!”

Mellanchef inom sektor

“Det här är den bästa utbildningen jag deltagit i!”

Mellanchef inom sektor

Anmäl dig till kursen