Öppna föreläsningar

Våra medarbetare är vana föreläsare inom ämnen som smärta, stressrelaterad ohälsa och arbetsmiljö. Vi håller föreläsningarna som är öppna för allmänheten. Håll utkik i kalendern efter vad som är på gång. Här är några av de föreläsningar vi kan erbjuda.

image

Långvarig smärta

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till besök i sjukvården och till långvarig nedsättning av arbetsförmågan. Föreläsningen, som bygger på modern smärtforskning, förklarar mekanismerna bakom akut och långvarig smärta, hur smärta kan påverka oss i vardagen och hur den kan behandlas. Särskild tonvikt läggs på långvarig smärta, alternativ till läkemedel och medicinsk och arbetsinriktad funktionshöjande rehabilitering. Hör erfarna specialistläkare och behandlingsteam som arbetar varje dag med att förbättra livet för patienter som lider av långvarig smärta.

image

Utmattningssyndrom

Stressrelaterad ohälsa i olika former och utmattningssyndrom har blivit en av de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa och långvarig sjukskrivning. Diagnosen är omstridd bland många läkare och behovet av forskning är stort för att få en klarare bild av orsaker och effektiva behandlingsmetoder. Föreläsningen bygger på tillgänglig forskning och flerårig erfarenhet, beskriver det aktuella kunskapsläget och fokuserar särskilt på medicinsk och arbetsinriktad funktionshöjande rehabilitering.  

image

Sexuell hälsa

När livsvillkoren påverkas av smärta, stress och förändrade rutiner påverkas ofrånkomligen många olika aspekter av livet. Det vi ofta pratar om är ekonomin, socialt liv och arbetsförmåga. Det vi inte lika ofta nämner är effekterna på den sexuella hälsan. Kom och lyssna på våra psykologer och fysioterapeuter när de beskriver smärtans konsekvenser för den sexuella hälsan, hur man kan minska en negativ påverkan och vilket stöd som finns att tillgå. Föreläsningen är utformad för personer med långvarig smärta men smärta är inte ett krav för närvaro.

image

Sömn

Sömnbesvär är ett vanligt symptom vid både långvarig smärta och utmattningssyndrom. Det kan handla om svårigheter att varva ner och somna in, värk eller tankar som stör och väcker och att vi sover fragmentariskt och ytligt. Vissa sover mycket men är ändå trötta. Får vi inte sova bra påverkas många olika delar av livet. Föreläsningen handlar om hur sömn fungerar, varför den är så viktig, vad som störa sömnen och vad som kan få den som lider av sömnbesvär att sova bättre. Föreläsningen är utformad för personer med långvarig smärta och utmattning men vem som helst kan delta.