Utmattningssyndrom hos unga

Rehabakademin har särskild kunskap om unga vuxna med utmattningssyndrom. De har delvis andra behov och utmaningar än andra med samma diagnos och vi anpassar rehabiliteringen utifrån det.

image

Fler unga söker för utmattning

Psykisk ohälsa hos unga vuxna har ökat genom åren. Vi på Rehabakademin har också sett en ökning av deltagare i åldern 18-30 år i våra rehabiliteringsprogram för utmattningssyndrom. Vi har uppmärksammat att unga vuxna delvis har andra behov och svårigheter än vuxna med utmattningssyndrom. Vi erbjuder speciellt anpassad rehabilitering för unga vuxna. Rehabiliteringsgruppen är åldersblandad, med extra stöd och fokus på speciella teman för de unga vuxna. Rehabiliteringen bygger på kunskap och erfarenheter från ett tidigare forskningsprojekt som vi genomfört med stöd från Region Stockholm.

Unga vuxna har särskilda utmaningar

Vägen till vuxenlivet har av olika anledningar förlängts i den industrialiserade delen av världen. Milstolpar som talar om att man är vuxen, som att lämna föräldrahemmet, skaffa jobb och familj, kommer nu in i livet i ett senare skede. Att få utmattningssyndrom som ung vuxen känns på många sätt svårt. Man är i en period där man förväntas vara pigg och stark och redo att ta sig an livet. Detta kan göra det svårare att acceptera vad man drabbats av och ge känslor av skuld och skam.

image

Vad rehabilitering handlar om

Under rehabiliteringen tränar vi förhållningssätt och strategier för att handskas med egna och omgivningens förväntningar och krav. Vi övar praktiskt både hemma och på mottagningen, för att skapa förutsättningar för en hållbar balans i och mellan olika livsområden. I programmet jobbar vi även med att skapa hälsosamma rutiner kring grundläggande behov, såsom sömn, fysisk aktivitet, mathållning, rutiner för återhämtning och vila samt ett balanserat användande av digitala verktyg och sociala medier.

Rehabilitering anpassad för unga vuxna

Rehabiliteringen för unga vuxna med utmattningssyndrom bygger på det vanliga grupprehabiliteringsprogrammet, med extra inslag och anpassningar för de unga i gruppen. Det handlar exempelvis om separata seminarier med fokus på de unga vuxnas situation och utmaningar.

Rehabiliteringen pågår i ungefär tre månader. Behandlingsteamet består av psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare. Gruppsessioner varvas med individuella besök till de olika professionerna.

Efter avslutad rehabilitering följs deltagarna upp kontinuerligt under ett par månader med inbokade möten hos vårdpersonal i teamet. De unga vuxna får extra stöd i form av enskilda återbesök efter avslutad rehabilitering.

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm, frikort gäller. Remiss skickas till Rehabakademin av den ordinarie vårdkontakten. Det går också bra att söka själv, med en så kallad egenremiss.

”Jag har slutat ljuga och komma med ursäkter när jag inte orkar, utan säger nej i stället.”

Deltagare i rehabilitering
för unga vuxna.

”Man har lärt sig att det inte är värt att sätta alla andra före sig själv.”

Deltagare i rehabilitering
för unga vuxna.

”Jag har blivit mycket mer medveten om kroppens signaler på stress …”

Deltagare i rehabilitering
för unga vuxna.

Skicka egenremiss

Om du har långvarig smärta eller utmattningssyndrom kan du själv söka till Rehabakademin genom att skicka en egenremiss. Du kan också be din läkare remittera dig. På mottagningen finns läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, som arbetar i team. Frikort gäller. För att skicka egenremiss behöver du ha tillgång till Mobilt Bank-ID.

Läs mer