Stresshantering och hållbar arbetsmiljö

Vi erbjuder en strategisk metod för stresshantering, där ett expertteam hjälper till att skapa en hållbar arbetsmiljö, förbättra hälsa och öka produktiviteten i organisationer. 

image

Förebyggande stresshantering

Vår metod hjälper organisationer att bekämpa stressrelaterad ohälsa, minska sjukfrånvaro och öka produktiviteten. Våra expertteam med läkare, psykologer, psykoterapeuter, organisationskonsulter och fysioterapeuter/ergonomer integrerar arbetsmedicin, kognitiv beteendeterapi och fysioterapi för en helhetssyn på stresshantering.  

Vi skräddarsyr utbildningar för att utrusta era medarbetare med verktyg för att hantera stress och skapa hållbara arbetsgrupper. Vi erbjuder lösningar på stressrelaterade utmaningar utifrån just er verksamhet, för att främja hälsa och produktivitet.  

Stress är en oundviklig faktor inom verksamheter och måste hanteras utifrån den specifika kontext där den uppstår.  Vårt team är redo att hjälpa er organisation. Kontakta oss för att skapa en mer produktiv och hållbar arbetsmiljö.

Välkommen till oss!

Arbetsmiljöakademin stödjer dig och din verksamhet på vägen mot en bättre arbetsmiljö.

Kontakt

Telefon: 070-810 48 15, 08-587 146 00

Mejl: kontakt@arbetsmiljoakademin.se

Intresserad? Kontakta oss