Grupputveckling

Arbetsmiljöakademin hjälper er att utveckla och effektivisera ert teamarbete.

image

Skapa effektiva grupper

Vi erbjuder grupputveckling utifrån metoden GDQ (Group Development Questionnaire). GDQ är en vetenskapligt utarbetad metod för att mäta ett teams eller en grupps effektivitet. Grunden för arbetet utgörs av en enkätundersökning som kartlägger teamets utvecklingsfaser, styrkor och områden för utveckling.

Grupper som befinner sig i mer effektiva faser av sin utveckling använder relationerna till att uppnå mål på ett respektfullt, effektivt och konstruktivt sätt, medan grupper i de tidigare utvecklingsfaserna fokuserar mer på relation i gruppen än på arbetsuppgifterna.

Med hjälp av resultaten av enkäten tydliggörs vilka frågor som gruppen behöver arbeta med. Efter aktivt arbete med de frågor som framkommit görs en ny mätning av gruppens utveckling.

Kontakta oss