Chefshandledning

Att utveckla ledarskapet är ett sätt att förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljöakademin erbjuder handledning och stöd till chefer.

image

Utveckla ert ledarskap

Ledarskapet har stor inverkan på arbetsmiljön och medarbetarnas välmående. I friska företag ser ledarna helheten, lyssnar och följer upp men undviker att kontrollera och detaljstyra. Ett sunt ledarskap kännetecknas av empati, att se hur individer mår och förmår samarbeta med varandra. Ett sådant ledarskap kännetecknas också av att man jobbar aktivt med arbetsmiljö och har det som en prioriterad del av verksamhetsstyrningen.

Arbetsmiljöakademin erbjuder chefshandledning som ett sätt att utveckla sitt ledarskap och få stöd att hantera konflikter och krissituationer. Det kan också vara att få stöd att utveckla arbetsmiljöarbetet och företagets rehabiliteringsprocess.

Välkommen till oss!

Arbetsmiljöakademin stödjer dig och din verksamhet på vägen mot en bättre arbetsmiljö.

Kontakt

Telefon: 070-810 48 15, 08-587 146 00

Mejl: kontakt@arbetsmiljoakademin.se

Intresserad? Kontakta oss