Test om arbetsmiljö

Bedriver ni ett systematiskt arbetsmiljöarbete? Testa dig själv och din arbetsplats.

*” anger obligatoriska fält

1. Vi har de rutiner som behövs för att genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete och tillräckligt med kunskap för att kunna bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete utifrån de arbetsmiljörisker som finns i verksamheten.*
2. Arbetsmiljön måste undersökas regelbundet. Hos oss undersöker vi regelbundet den fysiska miljön inklusive ergonomin för alla medarbetare, samt arbetsbelastning och andra organisatoriska och sociala frågor.*
3. Beroende på hur många anställda företaget har finns olika krav på vilka arbetsmiljödokument som måste finnas. Vi känner till vilka arbetsmiljödokument som ska finnas hos oss. Vi gör också en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.*
4. När något allvarligt inträffar på arbetet – till exempel en svår olycka – måste arbetsgivaren/chefen anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Om man inte gör det kan chefer få personliga böter. Hos oss vet alla chefer när en arbetsolycka måste anmälas till Arbetsmiljöverket.*
5. Vi undersöker regelbundet om arbetet medför risker för att bli utsatt för hot och våld och om någon medarbetare har arbetsuppgifter som upplevs som psykiskt påfrestande.*
6. I vår verksamhet finns en konkret arbetsmiljöpolicy. Den beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet så att vi uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö för både kvinnor och män på arbetsplatsen. I arbetsmiljöpolicyn finns också mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.*
7. I vår verksamhet har de som tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet tillräckliga kunskaper för uppdraget. De har kunskaper om regler, förhållanden som innebär risker i arbetsmiljön och åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.*
8. I vår verksamhet finns lättillgängliga, skriftliga instruktioner för arbete som är förenat med allvarliga risker, så att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall.*
9. Alla hos oss känner till vilka rutiner som ska följas om någon upplever sig utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering.*